Interview met Mikao Usui

Waarom ik de Reiki methode aan iedereen leer; een uitleg van de grondlegger Mikao Usui.

‘Sinds mensenheugenis gebeurde het al: iemand die een oorspronkelijke, geheime wet ontdekte hield deze voor zichzelf of gaf die hooguit door aan zijn afstammelingen. Dit geheim werd dan als zekerheid voor het leven van zijn erfgenamen gebruikt. Het werd niet aan buitenstaanders doorgegeven. Maar dit is een ouderwets gebruik. In tijden als deze is het geluk van de mensheid gebaseerd op samenwerking en de wens voor maatschappelijke vooruitgang. Daarom zou ik ook niet willen dat iemand het ooit voor zichzelf zou houden! Reiki Ryoho is absoluut iets oorspronkelijks en kan met geen enkele andere weg ter wereld vergeleken worden. Daarom wil ik deze methode aan het publiek ter beschikking stellen voor het welzijn van de mensheid. Ieder van ons heeft het vermogen om een goddelijke gift te ontvangen, met als resultaat dat lichaam en geest verenigd worden. Op deze manier zullen heel veel mensen de zegen van het goddelijke kunnen ervaren. Voor alles is Reiki Ryoho een unieke therapie, gebaseerd op de spirituele kracht van het universum. Hierdoor zal de mens gezond gemaakt worden en zal de rust en vreugde in het leven worden vergroot. Nu hebben we verbeteringen en veranderingen in onze levens nodig zodat we onze medemens kunnen bevrijden van ziektes en emotioneel lijden. Dit is de reden waarom ik deze methode vrijelijk aan het grote publiek durf te leren.’

Het interview

Wat is Usui Reiki Ryoho?

Dankbaar ze te hebben ontvangen, leven wij volgens de beginselen (de Reiki principes) voorgeschreven door de keizer Mejij. Als de mensheid het juiste pad wil bereiken, moeten we volgens deze beginselen leven. Dat betekent dat we ons lichaam en onze geest door oefening moeten verbeteren. Om dit te kunnen doen, helen we eerst onze geest. Daarna maken we het lichaam gezond. Wanneer onze geest zich op het heilzame pad van eerlijkheid en integriteit beweegt, wordt het lichaam als vanzelf gezond. Dus lichaam en geest zijn een en daardoor leven we ons leven in vrede en geluk. We helen onszelf en de kwalen van anderen, daarbij ons eigen levensgeluk en dat van anderen vergrotend en versterkend. Dat is het doel van Usui Reiki Ryoho.

Is Usui Reiki Ryoho hetzelfde als hypnotherapie, kiai jutsu of shinko ryoho enz.? Is het een vergelijkbare therapievorm met een andere naam?

Nee, nee. Het is niet vergelijkbaar met de eerder genoemde therapievormen. Na vele jaren van intensieve training ontdekte ik een spiritueel geheim: dit is een methode om lichaam en geest te bevrijden.

Is het een Shinrei Ryoho (spirituele heelmethode)?

Dat klopt, we zouden het Shinrei Ryoho kunnen noemen. Hoewel, het is ook mogelijk om het lichaamstherapie te noemen, omdat vanuit alle lichaamsdelen van de persoon die de behandeling geeft licht en energie straalt. Energie en licht straalt voornamelijk vanuit de ogen, de mond en de handen van de gever. Tegelijkertijd houdt de gever de ogen voor een minuut of twee, drie gericht op de aangedane plekken van het lichaam, blaast erop of masseert ze lichtjes. Kiespijn, hoofdpijnen. maagproblemen, zwellingen van de borst, zenuwpijn, blauwe plekken, snijwondjes, verbrandingen enz. helen eenvoudigweg. Chronische ziektes zijn niet zo eenvoudig te behandelen. Maar het is een feit dat slechts een enkele behandeling van een chronische zieke al resultaat heeft.

Ik vraag mij wel eens af hoe dit fenomeen in de zin van de medische wetenschap verklaard kan worden.

Welnu, de realiteit is altijd indrukwekkender dan je kunt verzinnen. Als je de resultaten ziet, zou je het met me eens moeten zijn. Zelfs iemand die het niet gelooft kan niet om de werkelijkheid heen.

Is het nodig om in Usui Ryoho te geloven, zodat heling kan plaatsvinden?

Nee, omdat het verschilt van andere heelmethoden zoals psychotherapie of hypnotherapie. Instemming en geloof zijn niet nodig omdat er niet met suggestie gewerkt wordt. Het maakt niets uit of iemand tegenstribbelt, wantrouwig is of er gewoon niet in wenst te geloven. Het werkt bijvoorbeeld net zo goed bij kleine kinderen als bij iemand die ernstig ziek is en niet bij bewustzijn is. Van tien mensen, brengt er misschien één vertrouwen mee naar een eerste behandeling. Zelfs na een eerste behandeling voelen de meeste mensen al het effect en groeit het vertrouwen in ze.

Welke lichaamsproblemen kunnen met behulp van Usui Reiki Ryoho geheeld worden?

Alle ziektes, ontstaan door psychische of lichamelijke oorzaken, kunnen met Usui Reiki Ryoho geheeld worden.

Heelt Usui Reiki Ryoho alleen ziektes?

Neen, het heelt niet alleen lichamelijke kwalen, maar ook slechte gewoontes en psychische klachten zoals wanhoop, zwakte, gebrek aan moed, geen beslissingen kunnen nemen en nervositeit. Hierdoor wordt de geest vergelijkbaar met God of Boeddha en ontwikkelen we ons levensdoel, namelijk het helen van onze medemens. Zo maken we onszelf en anderen gelukkig.

Hoe heelt Usui Reiki Ryoho?

Ik ben door niemand in dit universum in deze methode ingewijd. Ik heb ook geen pogingen hoeven doen om buitengewone genezende krachten te bereiken. Terwijl ik vaste, kwam ik in contact met een intense energie en op een mysterieuze wijze werd ik geïnspireerd. Als bij toeval werd het mij helder dat mij de spirituele heelkunst was gegeven. Hoewel ik de grondlegger van deze methode ben, vind ik het moeilijk om het duidelijker uit te leggen. Artsen en wetenschappers doen verwoed onderzoek, maar het is moeilijk om tot de slotsom te komen dat het op medische wetenschap gebaseerd is. De tijd zal komen dat het de wetenschap zal ontmoeten.

Gebruikt Usui Ryoho medicijnen? Zijn er bijwerkingen?

Er worden medicijnen noch instrumenten gebruikt. De enige vormen zijn kijken, blazen, masseren, kloppen en aanraken. Dit heelt de kwalen.

Moet iemand medische kennis hebben om Usui Reiki Ryoho te gebruiken?

Onze Ryoho is een spirituele methode die boven de medische wetenschap uitstijgt. Het is er ook niet op gebaseerd. Wanneer je ernaar kijkt, blaast, of het aangetaste deel van het lichaam aanraakt of masseert,  zul je het gestelde doel bereiken. Bijvoorbeeld wanneer je de hersenen wilt behandelen, raak je het hoofd aan, bij de maag de maag en bij de ogen de ogen. Je gebruikt geen medicijnen of andere middelen en je zult binnen korte tijd weer gezond zijn. Daarom is Reiho (spirituele methode) onze unieke creatie.

Hoe kijken erkende artsen tegen Usui Reiki Ryoho aan?

Op deze vraag antwoordt Mikao met het o.a. citeren van een reeks uitspraken van bekende artsen uit die tijd. Eén van die citaten geef ik hier weer: Dr. Kondo zei:” Het is nogal arrogant om te beweren, dat de medische wetenschap enorme vooruitgang heeft geboekt, omdat de moderne medische wetenschap het spirituele evenwicht veronachtzaamt. Dat is zijn grootste nadeel”.

Wat denkt de regering hiervan?

Het laatste deel van dit antwoord luidt: De regering heeft als standpunt dat het gebruik van aanraking bij het bestrijden van kwalen niet hoort bij de geneesmethoden van de medische faculteiten. Daarom valt Usui Reiki Ryoho niet onder de wetten van de medische faculteiten, noch die van de acupunctuur of andere richtingen. In deze behandelvorm kunnen de spirituele geneeskrachten zich alleen bij hen openbaren, die zich vanaf hun geboorte spiritueel ontwikkeld hebben. Ik geloof niet dat iemand dit kan leren. Of denkt u van wel? Alle wezens die het leven inademen, hebben dezelfde spirituele vermogens om te helen. Dit is zo voor planten, dieren, vissen en insecten. Maar de mens, die het hoogtepunt van de schepping voorstelt, heeft de grootste kracht. Usui Reiki Ryoho verscheen in de wereld om dit te benutten.

Kan iedereen in Usui Reiki Ryoho ingewijd worden?

Natuurlijk. Mannen en vrouwen, oud en jong, wetenschappers en ongeletterden, die volgens de morele beginselen leven, kunnen in korte tijd zeker leren hoe ze zichzelf en anderen kunnen helen. Tot aan vandaag heb ik meer dan duizend en enkele honderden mensen ingewijd. Iedereen had dezelfde gewenste ervaring. Iedereen, zelfs iemand die net Shoden (iemand die de reiki cursus 1 – eerste graad heeft geleerd), bleek dezelfde helende vermogens te hebben ontvangen. Als we erover nadenken, is het nogal vreemd dat we in korte tijd kunnen leren hoe we ziektes kunnen helen, hoewel het het moeilijkste is voor de mens. Zelfs ik vind het verbazend. Dit is het meest karakteristieke van onze spirituele heelmethode: dat we zoiets moeilijks op zo’n eenvoudige manier kunnen leren. Andere mensen kunnen erdoor geheeld worden.

Maar hoe zit het met jezelf? Kan iemand ook zijn eigen kwalen genezen?

Als we onze eigen kwalen niet kunnen helen, hoe kunnen we dan ooit anderen helen?

Wat moet er gebeuren om Okuden (tweede graad) te leren?

Okuden bestaat uit een reeks van vormen. Hatsuleiho, kloppen, masseren, druk uitoefenen met de handen, afstandsbehandelingen, het helen van slechte gewoontes enzovoorts. Eerst moet je Shoden leren en als je goede resultaten kunt laten zien, je waardig, ethisch en eerlijk gedraagt en ook nog eens enthousiast bent, dan wordt je ingewijd.

Is er nog meer in Reiki Ryoho dan Okuden?
Er is nog Shinpiden (derde graad, letterlijk “Mystery Teaching”).